duminică, 1 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 10970 ha
Intravilan: 655,78 ha
Extravilan: 10314,22 ha
Populatie: 5018
Gospodarii: 1590
Nr. locuinte: 1548
Nr. gradinite: 3
Nr. scoli: 4
Nr. licee: 1
Numele localitatilor aflate in administratie:
Băneasa, Negureni, Făurei, Tudor Vladimirescu
Asezarea geografica:
Oraşul Băneasa este amplasat în sud-vestul judeţului Constanţa, având următoarele delimitări teritoriale:
la est-Comuna Ion Corvin
la vest-Comuna Lipniţa şi Republica Bulgaria
la nord-Comuna Oltina şi Ion Corvin
la sud-Comuna Dobromir şi Republica Bulgaria
Înfrăţiri
Oraşul Băneasa este înfrăţit cu localităţile Coad-Meal, Regiunea Brest din Franţa şi cu localitatea Kruşani, Regiunea Dobrich din Bulgaria
Activitati specifice zonei:
Suprafaţa agricolă a oraşului este de 9444 ha, din care: arabil 5965 ha, păşuni 1807 ha şi vii 89 ha
Ramura dominantă în cadrul oraşului este agricultura, ramură ce a dezvoltat sectoarele:
- Cultura mare cerealieră şi plante tehnice
Zootehnie, cu sectoarele: porcine, ovine şi bovine
Activitati economice principale:
Pe teritoriul oraşului Băneasa sunt următoarele unităţi industriale, depozitare, agricole:
- Agricultura
- Zootehnie
- Apicultură
- Comerţ
- Industrializarea laptelui-fabrică de brânzeturi
- Siloz Băneasa
- R.A.J.D.P. Secţia Băneasa
- Silvicultura-Ocolul Silvic
- O carieră de piatră care funcţionează sporadic (SC Dobromin)
Obiective turistice:
Rezervaţia de muflori Negureni
Mănăstirea Sf. Cuv. Gherman din Dobrogea ce îşi are aşezământ în pădurea "Canaraua Fetii" la 1 km de strada principală cu drumul prin pădure. Mănăstirea este situată într-un peisaj magnific pe o vale largă despre care unii specialişti spun că ar fi fost un vechi curs al fluviului Dunărea ce şerpuia printre adevăraţi pereţi de calcar
Pădurea "Canaraua Fetii" constituie o rezervaţie faunistică. Se întinde pe o suprafaţă de 168 ha şi reprezintă unul din cele mai caracteristice canioane din România. Cuprinde o vegetaţie specifică de stepă şi este flancată de o pădure de tip balcanic. Există specii interesante, unele foarte rare cum este Phytoecia praetextata (denumirea populara – scarabeu cu corn), în cel mai vestic punct din Europa. Cariera de piatra săpată în mal calcaros dând aspect de canion, relieful este de tip carstic, în centrul rezervaţiei fiind reprezentat de o vale largă - Valea
Canaraua Fetii - cu aspect de canion, cu pereţi de calcar de până la 40 m înălţime, brăzdaţi de fisuri, nişe, uneori grote, chiar peşteri cum ar fi Peştera Canaraua Fetii pe doua nivele, 54 m lungime.
Aria protejată are o spectaculozitate aparte datorită structurii particulare a substratului geologic ce oferă premisele unui relief de tip carstic. Pădurea "Canaraua Fetii" începe de lângă balta "Iormac" şi trece graniţa în Bulgaria unde poartă numele de Suha Reka (Pârâul Secat).
Evenimente locale:
Ziua localităţii 14 octombrie - Sfânta Cuvioasa Paraschiva - Hramul bisericii
Târgul care se desfăşoară în fiecare duminică în Piaţa agroalimentară Băneasa
Facilitati oferite investitorilor:
Concesionare de terenuri intravilane
Posibilităţi concesionare trenuri agricole
Acces la drumurile judeţene şi comunale
Canalizare
Electricitate
Telefonie
Cablu
Internet
Spaţii pentru desfăşurarea diferitelor activităţi
Modalităţi de cooperare intra-judeţene şi regionale
Oraşul Băneasa este membru al Asociaţiei Zonale pentru dezvoltarea zonei Băneasa, ce mai cuprinde şi comunele Ostrov, Oltina, Lipniţa, Dobromir, Ion Corvin, Adamclisi, Deleni
De asemenea este membru a Asociaţiei Oraşelor din România
Proiecte de investitii:
- Amplasare a 3 parcuri eoliene cu un număr total de 37 de turbine
- Amplasare a 3 parcuri de producere a energiei electrice cu panouri fotovoltaice
- Amenajare şi modernizare podeţe în satele Negureni şi Făureni
- Regularizare Văii Chici
- Crearea centrului naţional de informare şi promovare turistică
- Construire bază sportivă în localitatea Negureni

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu